Algemene voorwaarden

Aanmelden/overeenkomst

 • Aanmelden geschiedt via het programma Fitmanager. De aanmelding is definitief na bevestiging van je account.
 • Bij aanmelding van een minderjarige deelnemer moeten de ouders/verzorgers schriftelijk toestemming geven voordat deelname aan de lessen mogelijk is.
 • Door registratie voor een specifieke les(sen) verplicht men zich tot betaling, tenzij de les uiterlijk 24 uur voor de starttijd van de les wordt geannuleerd.
 • Na meer dan twee jaar niet deelgenomen te hebben aan activiteiten van Move Zeist behoudt Move Zeist zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden en uw gegevens te verwijderen.

Persoonsgegevens

 • Bij aanmelding vraagt Move Zeist om de volgende gegevens:
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mail
  • Geboortedatum
  Deze heeft zij nodig voor de facturatie en communicatie tijdens de duur van de overeenkomst.
 • Move Zeist zal deze gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en deze niet zonder uw toestemming delen met derden.
 • De persoonsgegevens worden door Move Zeist bewaard totdat u schriftelijk een verzoek heeft ingediend voor het verwijderen van uw persoonsgegevens bij Move Zeist.
 • Wanneer Move Zeist besluit de overeenkomst te ontbinden zal zij alle persoonsgegevens uit haar bestanden verwijderen.
 • Omdat Move Zeist gebruik maakt van Fitmanager is het belangrijk dat u ook de voorwaarden van Fitmanager goed doorleest.

Aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen is geheel voor risico van deelnemer.
 • Move Zeist stelt zich niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel voor, tijdens of na deelname aan de lessen.
 • Move Zeist stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing/diefstal van of schade aan persoonlijke eigendommen.

Definities

 • Intake-les: dit is de eerste privéles die door een deelnemer geboekt wordt.
 • Privéles: een les waarbij een trainer de volledige les toegewezen is aan één enkele deelnemer. Het kan voorkomen dat er meer dan één privéles tegelijkertijd in dezelfde ruimte wordt gegeven.
 • Duo-, trio- of kwartetles: een les waarvan voorafgaand aan de training(en) het maximum aantal deelnemers is vastgelegd op twee, drie of vier.
 • Groepsles: een les waarvan voorafgaand aan de lessenreeks is vastgelegd dat het aantal deelnemers maximaal negen is. Bij minder dan vijf inschrijvingen behoudt Move Zeist zich het recht voor om de lessenreeks niet van start te laten gaan of voor te stellen er een duo-, trio- of kwartetles van te maken.
 • Proefles: de eerste les van een groepsles van een deelnemer bij Move Zeist.
 • Sluitingsdag: Een dag waarop de studio volgens planning gesloten is. Als de studio wegens ziekte gesloten is dit geen sluitingsdag.
 • Lesweek: Een periode van maandag t/m vrijdag waarin een les van een abonnement kan worden gebruikt.

Geldigheidsduur rittenkaart

 • Een 5-rittenkaart is 2 maanden geldig.
 • Een 10-rittenkaart is 4 maanden geldig.
 • Een 20-rittenkaart is 7 maanden geldig.
 • De rittenkaart is geldig voor het soort lessen waarvoor deze is aangeschaft.
 • Vakanties en andere dagen waarop de studio gesloten is, vallen binnen de geldigheidstermijn van de rittenkaart. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle strippen binnen de geldigheidsduur van de kaart.
 • Verlengen van de rittenkaart is niet mogelijk. Eventueel overgebleven strippen komen na het verstrijken van de geldigheidsduur van de kaart te vervallen.

Geldigheidsduur abonnement (alleen groepslessen)

 • Een half jaar- of jaarabonnement voor groepslessen voor 1x of 2x sporten per week is 6 of 12 maanden geldig. Na deze 6 of 12 maanden wordt het abonnement elke maand automatisch met één maand verlengd.
 • De opzegtermijn is een maand. Opzeggen kan door een brief of e-mail te sturen en daarin kenbaar te maken vanaf welke datum het abonnement stopgezet moet worden. Andere vormen van opzeggen worden niet als geldig gezien.
 • De eerst mogelijke datum van opzeggen is afhankelijk van het abonnement: een half jaar of een jaar na de startdatum.
 • Een proefabonnement is 1 maand geldig. Na deze maand wordt het abonnement automatisch beëindigd. Dit abonnement kan eenmalig worden aangeschaft.
 • Vakanties en andere dagen waarop de studio gesloten is, vallen binnen de geldigheidstermijn van het abonnement.
 • Met een abonnement kan een gemiste les alleen in diezelfde lesweek worden ingehaald.

Vroegtijdig stoppen met de rittenkaart/abonnement

 • Er wordt geen restitutie verleend voor een ongebruikt deel van een rittenkaart of abonnement.

Instromen

 • Het is mogelijk om op ieder moment in te stromen mits de lessen voldoende aansluiten bij uw niveau. Dit wordt tijdens de eerste les door de trainer beoordeeld.

Afwezigheid van de deelnemer

 • Afmeldingen voor een les dienen in Fitmanager of per e-mail te worden gedaan.
 • Een les die minimaal 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd, kan binnen de geldigheidstermijn van de rittenkaart of het abonnement op een ander tijdstip (in diezelfde week als het een abonnement betreft) worden ingehaald als het aantal deelnemers dat toelaat.
 • Bij annulering van een les door één of meerdere deelnemers van een duo-, trio- of kwartetles hebben de overige deelnemers de keuze om de les te annuleren of de les door te laten gaan. Wanneer er wordt gekozen om de les door te laten gaan met minder deelnemers, zal er aan iedere deelnemer een losse les in rekening gebracht worden behorende bij het aantal deelnemers van de les.
 • Voor niet ingehaalde lessen wordt geen restitutie verleend.

Afwezigheid van de trainer

 • Move Zeist streeft er naar bij afwezigheid van de trainer vervanging voor de lessen te regelen. Mocht Move Zeist daar niet in slagen dan wordt de les geannuleerd.
 • Bij annulering van een les door Move Zeist worden er geen strippen van de rittenkaart afgeschreven of heeft men in geval van aanmelden middels een losse les recht op een tegoedstrip. Deelnemers met een abonnement kunnen de les op een ander moment binnen een periode van 7 dagen na de geannuleerde les inhalen. Dit geldt alleen wanneer Move Zeist na de geannuleerde les, in diezelfde week, geen groepslessen op het rooster heeft staan.
 • Uitzondering op alle bovengenoemde punten zijn de door sluitingsdagen geannuleerde lessen.

Wijzigingen

 • Move Zeist behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging indien nodig haar voorwaarden te wijzigen en zal deelnemers per e-mail daarvan op de hoogte stellen.

Vragen of opmerkingen

 • Voor vragen of opmerkingen kan u contact opnemen met Nienke Haijtink, eigenaar van Move Zeist, door een mail te sturen naar info@movezeist.nl of door te bellen met 06-47888492.